Home

Ben jij een held? Dan zoeken we jou!

 

Mijn Thuis zet zich in voor Palestijnse vluchtelingen in Libanon.

Dit doen we door kinderen financieel te adopteren en ze zo een uitzicht te bieden op een betere toekomst.

Ook worden ieder jaar honderden voedselpakketten uitgedeeld en helpen wij bij ziektekosten. Op deze manier geven we morele steun en practische hulp tegelijk aan mensen die al zoveel jaren in een vluchtelingenkamp leven.

Wij zoeken helden die zich samen met ons hard willen maken voor deze vergeten groep.

We willen we een community vormen van heroes die door activiteiten Mijn Thuis willen helpen om deze hulp en steun voort te kunnen blijven zetten.

Word jij één van onze heroes? Meld je dan nu aan! Ga naar 'community' voor al uw vragen.

 

 

Vergeet ons niet...

Liever doneren?

 

IBAN: NL78INGB0006862918

Onder vermelding van: Stichting Mijn Thuis, te Tilburg

Adoptie kind

 

Vanaf € 35,00 p.m.

Voedselpakket

 

Eenmalig € 40,00

Medische zorg

 

Naar keuze

 

Community Heroes for Palestinian refugees.

 

Het doel van de Stichting 'Mijn Thuis' staat in het vak hiernaast nader omschreven. Deze nieuwe Community heeft allereerst als doel, deze Stichting aan meer financiële middelen te helpen om de hulp die geboden wordt aan Palestijnse vluchtelingen in Libanon van meer geld te kunnen voorzien. Simpel is dan om te vragen te doneren. U maakt geld over en klaar is Kees. Maar er is meer. We willen samen met alle leden activiteiten ontplooien om naast dat noodzakelijke geld ook bekendheid te geven aan de Palestijnse problemen, de bittere armoede in de kampen, de uitzichtloosheid van het bestaan. Samen beslissen over wat te doen, samen de Nederlandse samenleving doordringen van het grote onrecht. Daarvoor hebben we leden nodig, JOU !!

Kom samen met ons denken en meedoen aan activiteiten. Meld je aan en doe vanaf nu mee. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel voldoening het geeft iets te doen voor je medemens in nood. We rekenen op je!

-.-.-..-.-.-.-.-.-

 

Nadia, een Palestijns onderwijzeres, schreef het volgende gedichtje voor ons:

 

Palestina, oh, mijn geliefde land,

ze namen je van mij af,

ze maakten, dat je me vreemd werd,

maar jouw aarde is in mij,

stroomt als het bloed door mijn aderen.

 

Ik hoor mijn oma nog zeggen:

"Kind, het is het land van je vader,

het land van je voorvaderen.

Wees trouw, oh mijn meisje, aan het land

en vergeet nooit dat je Palestijn bent."

 

 

Stichting 'Mijn Thuis'

 

Door een toevallige ontmoeting in 2009 tussen de Nederlandse Palestijn Ahmad en Ad werd besloten een reis te maken naar Libanon, een boekje daarover te schrijven en een stichting op te richten om hulp te bieden. In een paar maanden was dat alles rond. In de tijd daarna werden donateurs gezocht om weeskinderen in de vluchtelingenkampen financieel te adopteren, zieken en bejaarden te helpen, jongeren te helpen om te studeren, maar vooral ook om aan mensen in nood te laten zien, dat er in de wereld ook mensen leven die aan hen denken. Nu, in 2017, zijn bijna 100 kinderen geadopteerd, worden een aantal zieken en bejaarden geholpen, is de eerste student klaar met zijn studie. Bovenal horen we ook: "Op jullie kunnen we gelukkig blijven rekenen, jullie laten ons niet in de steek." Dit alles bij elkaar is, waarom we het doen, waarom we bedelen om geld bij allerlei mensen en in moskeeën. Wij vragen niet om ons te helpen, wij vragen om via ons deze mensen te helpen.

Stichting 'Mijn Thuis', een baken van licht in de duisternis van het kamp

-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

 

Het doel van de stichting 'Mijn Thuis' is hierboven duidelijk omschreven. Steeds opnieuw echter loop je tegen grenzen aan. De belangrijkste grens is GELD. Het blijft moeilijk om voldoende geld in te zamelen om de gestelde doelen te verwezelijken. Het draagvlak onder de stichting is te klein. Daarom is de community Heroes for Palestinian Refugees opgericht. Daarbij is niet alleen het inzamelen van geld prioriteit, maar ook bekendheid van de totale situatie in het Midden-Oosten en in het bijzonder in de kampen in Libanon belangrijk. In de media zijn Libanon, zijn politiek en zijn problemen zwaar onderbelicht. Tenslotte wordt door de community het draagvlak onder de stichting 'Mijn Thuis' duidelijk vergroot.

 

De opzet van de community is hiermee duidelijk, maar hoe gaan we dit verwezenlijken? Het zou simpel zijn om acties te bedenken en die door anderen te laten uitvoeren. Dit willen we juist niet, omdat daarmee het draagvlak niet vergroot wordt. De leden van de community zijn als totaal verantwoordelijk voor wat we gaan doen. De eerste acties worden door ons geïnitieerd, waarna de leden gaan beslissen. Om dit mogenlijk te maken zullen we bijeenkomsten organiseren. Hopelijk kunnen we in afdelingen gaan werken. Zo zou de ene afdeling kunnen besluiten om met hun jeugd een statiegeld actie op te zetten, terwijl een andere afdeling een sponsorloop organiseert. Beide acties dienden dan vergezeld te gaan van kennisvergroting van de problematiek in Libanon.

IBAN Nummer:

 

NL78INGB0006862918

 

tav. Stichting Mijn Thuis

onder vermelding van: Heroes

Email:

risma@heroes-for-palestinian-refugees.nl

ad@heroes-for-palestinian-refugees.nl

 

Algemeen

info@mijnthuispalestina.com

Ad Mols, voorzitter

admols@mijnthuispalestina.com

Penningmeester en vice-voorzitter

ahmadabdallah@mijnthuispalestina.com

 

Contact Stichting Mijn Thuis

 

Lieve Vrouweplein 6

5037 TS Tilburg

FOLLOW US

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.