Literatuur

HET JAWOORD

Anja Meulenbelt

Boekscout.nl, Soest, 2012

ISBN 978-94-6206-469-0

 

MEULENBELT

is geboren in 1945 te Utrecht. Zij volgde in Amsterdam de HBS en de sociale academie. Vervolgens studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam andragologie en werd tijdens die studie al docent hulpverlening. (Andragologie is de wetenschap achter andragogie. Dit is gaat over opvoeding en vorming van volwassenen. Het wil de volwassen mens bijstaan in zijn ontwikkeling van mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid.)

Anja Meulenbelt was en is op vele terreinen actief. Zo was ze voorvechtster van de vrouwenbeweging en betrokken bij de oprichting van de Feministische Uitgeverij Sara, schrijfster van meer dan 40 boeken en grote artikelen, lid van de Stichting Admira en namens die Stichting onder meer werkzaam in de Balkanlanden om slachtoffers van oorlog en seksueel geweld bij te staan. Daarbij trainde zij onder meer vrouwengroepen in voormalig Joegoslavië. Door dit werk werd zij betrokken bij de Palestijnse zaak en ondersteunt met de Stichting Kifaia gehandicapten in de Gazastrook.

Van 2003 tot 2011 was zij lid van de Eerste Kamer voor de SP. Het lidmaatschap van deze partij heeft ze in 2014 opgezegd uit onvrede over de houding van de partij in het Israëlisch-Palestijns conflict. In 2017 stelde zij zich verkiesbaar als lijstduwer voor de nieuwe partij "Artikel 1", die inmiddels de naam gewijzigd heeft in "BIJ1".

Anja Meulenbelt heeft diverse literatuurprijzen mogen ontvangen.

Zonder te diep in te gaan op haar persoonlijk leven dient vermeld te worden, dat zij in 1997 in Gaza Abu Zaid leerde kennen en na een huwelijk tot 2009 van hem gescheiden is. Meulenbelt komt nog steeds veelvuldig in Gaza om Nederlandse hulp. onder meer via Kifaia, te coördineren voor gehandicapten. Daarbij werkt ze samen met het "National Center for Community Rehabilitation"(NCCR), waarvan Zaid oprichter-directeur was.

 

HET JAWOORD.

Een opvallend boek. Je kunt het op meerdere manieren lezen. Wie teleurgesteld is in de liefde zal het gemakkelijk zien als een bittere liefdesgeschiedenis. Wie de bitterheid wil verwerken ziet de strijdbaarheid en de wil om op te staan uit een diep dal en ondervindt daarbij steun. Als je meer geïnteresseerd bent in de Israëlisch-Palestijnse kwestie vind je hier meer dan genoeg aanknopingspunten.

Gemakkelijk leesbaar, volledig bij de tijd, een boek om in korte tijd uit te lezen. Het trof me geweldig hoe prudent Anja Meulenbelt schrijft over alle mensen, waarmee zij te maken had, maar tegelijk de woede waarmee ze de politiek van Israël beschrijft. De eerste zinnen van hoofdstuk 8, pagina 208, zijn daarvoor illustratief.

"Een gore, bloedige, laffe, gewetenloze aanval op een bevolking die niet eens kan vluchten voor het geweld, dat nu dag en nacht doorgaat, dag en nacht en dag en nacht, tot iedereen in Gaza stapelgek is van angst en zorg om de kinderen of om de ouders, de ziekenhuizen vol liggen met gewonde en stervende mensen, het bloed op de gangen niet meer op te dweilen is."

Een onmogelijke liefdesgeschiedenis door een vrouw die zelf met haar schoenen in het bloed stond.

 

Ad Mols

 

Anja Meulenbelt

BERICHTEN UIT EEN BELEGERDE STAD

Abdelkader Benali.

De Arbeiderspers, Amsterdam 2006

ISBN 9789029564632

 

BENALI

werd geboren in Marokko en kwam op vierjarige leeftijd naar Nederland (Rotterdam en Amsterdam). In 2006 vertoefde hij bij toeval in Libanon toen daar de Israëlisch-Libanese oorlog uitbrak. Omdat hij al eerder artikelen voor diverse kranten had geschreven was het niet vreemd, dat Vrij Nederland hem vroeg voor verslagen vanuit het oorlogsgebied. Het hier besproken boek, Berichten uit een belegerde stad, is zijn impressie van het leven in Beiroet tijdens de oorlog.

 

Donderdag 13 juli 2006. Benali krijgt een SMS van zijn zus. Zijn vader zegt, dat hij naar huis moet komen vanwege de oorlog.

Vrijdag 14 juli: een nieuwe SMS. De Israëliërs hebben het vliegveld van Beiroet gebombardeerd. Bengali in Beiroet had nog niets gemerkt.

Een maand duurt deze oorlog. Maandag 14 augustus: Bengali meldt: vrede tussen de ruïnes.

In deze tijdspanne speelt de oorlog en het verhaal daarover zich af. Een puur menselijk verhaal, niet doordrenkt van bloed, afgerukte ledematen, verscheuring van lichamen, maar van verscheuring van familiebanden, vriendschappen, een land met zoveel bevolkingsgroepen. Bengali omschrijft het als volgt op pagina 41: “Zelfs als je het niet verwacht, loopt de oorlog je oren en ogen, je maag en hoofd binnen. Maar is dit een oorlog, vraag ik me af, wat is een oorlog? Het klinkt bijna als een eretitel voor dit vuile spel dat over de hoofden van de mensen wordt uitgespeeld.” Op pagina 60 / 61 gaat hij in op wie eigenlijk de slechterik is. Het is dan zaterdag 22 juli, de 10e dag van deze oorlog. Hij wijst daarbij zeker niet Libanon aan. Het land is veeleer slachtoffer, is dit al zolang. Benali noemt het een ondergeschoven kind in de media. Eigenlijk voel ik het nu, anno 2017 , nog steeds zo. En als dat waar is, is het niet verwonderlijk, dat het nog vele jaren zal duren vóór er in het westen, in ons land, aandacht is voor Libanon, zijn bevolking, zijn politiek en zijn overmaat aan vluchtelingen.

 

Enkele feiten, waarbij internet een belangrijke bron is. 12 Juli 2006 werden bij een aanval van de militaire vleugel van Hezbollah op een Israëlische grenspost 3 grenswachten gedood en twee gevangen genomen. Tegelijk werden raketten afgevuurd op Israëlisch grondgebied. Bij de poging om de grenswachten diezelfde dag nog te bevrijden kwamen opnieuw 5 militairen om het leven. De Israëlische regering besloot tot een wraakoefening en werd daarbij gesteund door de Verenigde Staten. In de daardoor ontstane oorlog kwamen aan de kant van Israël 119 soldaten en 44 burgers om en werden ongeveer 705 soldaten gewond. Ook 2 buitenlandse burgers lieten het leven. naast meer dan 1350 burgers die gewond raakten. Aan Libanese kant waren de gevolgen veel ernstiger. Tussen de meer dan 105 (volgens Libanon), 250 (volgens Hezbollah ) en 600 (volgens Israël) soldaten sneuvelden, maar ook 1190 Libanese burgers naast 20 doden bij de partners en 10 in overige landen. Daarbij werden meer dan 4.400 mensen gewond en waren er 1.000.000 vluchtelingen. Niet vreemd, als men het kaartje ziet van de Israëlische bombardementen. Het aantal gewonden / doden moet nog met een onbekend aantal vermeerderd worden, omdat Israël niet alleen witte fosfor in zijn munitie gebruikte, maar ook uranium (mogelijk verrijkt), met ernstige ziektes en dood als gevolg.

 

 

 

Abdelkader Benali

Eerdere besprekingen van boeken kunt u vinden op onze Google plus pagina.

-Volk zonder land (Ad Mols)

-ONDER PALESTIJNEN, De Intifada in beeld (Joe Sacco)

IBAN Nummer:

 

NL78INGB0006862918

 

tav. Stichting Mijn Thuis

onder vermelding van: Heroes

Email:

risma@heroes-for-palestinian-refugees.nl

ad@heroes-for-palestinian-refugees.nl

 

Algemeen

info@mijnthuispalestina.com

Ad Mols, voorzitter

admols@mijnthuispalestina.com

Penningmeester en vice-voorzitter

ahmadabdallah@mijnthuispalestina.com

 

Contact Stichting Mijn Thuis

 

Lieve Vrouweplein 6

5037 TS Tilburg

FOLLOW US

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.